Krajowy Rejestr Sądowy wiarygodnym źródłem informacji o Twoim kontrahencie cz. 3.

Maciej Bednarek        28 lipca 2014        Komentarze (0)

Kontynuując rozpoczęte przed dwoma tygodniami omawianie Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod kątem przydatności umieszczonych w nim informacji do oceny wiarygodności Twojego kontrahenta, dzisiaj chcę zwrócić Twoją uwagę na możliwą treść działów 4-6 Rejestru.

Dział 4 jest bardzo istotny. Może nawet najistotniejszy. Wpis w dziale 4 powinien być równoznaczny z alarmem ostrzegającym przed nalotami dywanowymi. Oznacza bowiem tylko jedno – same kłopoty i poważne niebezpieczeństwo.

Dział ten jest co prawda stosunkowo rzadko uzupełniony, ale jeśli już ma to miejsce, to przed podjęciem decyzji o nawiązaniu transakcji powinna Ci się zapalić czerwona lampka.

Dział 4 zawiera bowiem informacje, które wprost dotyczą stanu majątkowego, dodam, złego stanu majątkowego, danego przedsiębiorcy. W tym przypadku wpis oznacza istnienie zadłużenia i niespłaconych zobowiązań.

Kiedy wpis w dziale 4 może mieć miejsce?

Jeśli w stosunku do danego podmiotu prowadzona jest egzekucja zaległości podatkowych i celnych bądź należności dochodzonych przez ZUS, które nie zostały uiszczone w terminie 60 dni od wszczęcia egzekucji, to w tym dziale znajdziesz o tym stosowną wzmiankę.

Jeśli umorzono egzekucję sądową lub administracyjną prowadzoną przeciwko przedsiębiorcy, z tego powodu, że z egzekucji nie ma możliwości uzyskania sumy wyższej od kosztów egzekucyjnej, to oznacza, że Twój potencjalny kontrahent jest finansowym wrakiem.

Jeśli oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości, dlatego że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, to patrz zdanie poprzednie.

Podsumowując, powinieneś zapamiętać, iż jeśli jakakolwiek informacja wpisana jest w dziale 4, to ryzyko udanej transakcji znacznie się zmniejsza, a w przypadku zawarcia umowy w takiej wątpliwie korzystnej sytuacji adrenalina długo może utrzymywać się na wysokim poziomie – emocje w skutecznym dochodzeniu roszczeń gwarantowane 😉

Podobnie sprawa wygląda z nawiązywaniem relacji handlowych z podmiotem, który może poszczycić się wpisem w dziale 6, który dotyczyć może m.in. otwarcia likwidacji, informacji o wszczęciu postępowania naprawczego albo ogłoszenia upadłości.

Jak widzisz, wpisy w dziale 4, 6 oznaczają najczęściej same kłopoty, więc jeśli natkniesz się na podmiot z taką „kartoteką”, to bądź czujny i rozważny!

Dla pełnego obrazu Rejestru Przedsiębiorców dodam jeszcze, że dział 5 zawiera informacje o ustanowionym bądź odwołanym kuratorze. Nie tak istotne w kontekście omawianego tematu.

W ten oto sposób chciałem Ci pokazać jak samodzielnie i w prosty sposób można w wersji podstawowej zweryfikować potencjalnego kontrahenta. Analiza danych z działów 1-6 ułatwi Ci podjęcie właściwej decyzji. Bez opłat, siedząc wygodnie w ulubionym fotelu. Potrzebny jest tylko… wszechobecny i wszechmocny Internet 🙂

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: