Komparycja umowy – oznaczenie strony w umowie zawartej z przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą cz. 1

Maciej Bednarek        27 marca 2014        2 komentarze

Prewencja.

Dla Pepa Guardioli mecz rozpoczyna się jeszcze na długo przed pierwszym gwizdkiem. Analiza stylu gry rywala, ocena jego potencjalnie słabych stron i adekwatna taktyka – bez odprawy przedmeczowej piłkarze nie wybiegają na murawę. Realizacja planu trenera ma charakter wtórny. Najważniejszy jest pomysł.

Polski tenor Piotr Beczała gruntownie przygotowuje się do kolejnego występu na scenach Metropolitan Opera, intensywnie ćwicząc głos i ruch sceniczny. Wszystko po to, aby jak najlepiej wypaść przed publicznością.

Jan Kowalski decyzję o zakupie mieszkania, chyba najważniejszej inwestycji życia, podejmuje po gruntownym zweryfikowaniu kondycji finansowej dewelopera, stanu prawnego nieruchomości oraz innych istotnych dla powodzenia przedsięwzięcia okoliczności.

Minimalizacja ryzyka.

Zauważ, bohaterowie przywołanych przeze mnie sytuacji zawczasu podejmują odpowiednie działania zmierzając do osiągnięcia satysfakcjonującego rezultatu: wygrania meczu, wykonania fenomenalnego występu scenicznego czy też zakupu wymarzonej nieruchomości. Działania te nierzadko są żmudne, ale w istotny sposób wpływają na osiągnięcie sukcesu. Zwiększają poczucie bezpieczeństwa i pewność siebie.

Te same wzorce zachowania powinny znaleźć zastosowanie przy zawieraniu umów cywilnoprawnych. Aby należycie zadbać o swoje interesy trzeba pamiętać o tym, aby złożyć podpis pod umową wtedy, gdy poznamy swojego kontrahenta. O tym, jak można w prosty sposób sprawdzić wiarygodność partnera biznesowego, pisałem ostatnio.

Gruntowne poznanie kontrahenta wymaga jednak uzyskania większej wiedzy o kilku podstawowych danych identyfikujących drugą stronę. Zapytasz może – po co, w jakim celu?

Im więcej wiesz o kontrahencie w momencie zawierania umowy, tym większa szansa, że w razie zaistnienia jakiegoś sporu, będzie Ci łatwiej wyegzekwować Twoje prawa.

To, o czym piszę, sprowadza się do jednego: właściwego sporządzenia tzw. komparycji umowy.

Jest to początkowa, techniczna część umowy, w której dochodzi do precyzyjnego oznaczenia stron umowy.

Spójrz, o jakich danych powinieneś pamiętać, podpisując umowę z przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Poniżej część przykładowej komparycji umowy:

Umowa zlecenie

zawarta pomiędzy:

____________________________ (imię i nazwisko), zamieszkałym  _____________________________, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą _________________________________, pod adresem _____________________________, legitymującym się dowodem osobistym ____________________, synem ___________________________________ (imiona rodziców); PESEL ____________________, NIP ____________________________, REGON __________________;

działającym _________________________________ (osobiście/ przez pełnomocnika) – w załączeniu aktualny wydruk z CEIDG, zaświadczenie/ pełnomocnictwo.

Wiesz już, o uzyskanie jakich danych należy zadbać przed podpisaniem umowy. Jeśli chcesz wiedzieć, dlaczego istotne jest uzyskanie akurat tych a nie innych danych, to zapraszam Cię serdecznie do zajrzenia na mój blog już za kilka dni.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Paweł Styczeń 8, 2015 o 19:33

Osobiście zgadzam się z poglądem, że siedziba to określenie stosowane do podmiotów innych niż osoby fizyczne, nawet jeśli prowadzą działalność gospodarczą. Osoby fizyczne mogą co najwyżej wskazać miejsce zamieszkania (sama miejscowość), miejsce wykonywania działalności (sama miejscowość) lub adres. Tak też jest sformułowany kodeks cywilny czy ustawa o swobodzie działalności gosp.

Odpowiedz

Maciej Bednarek Styczeń 9, 2015 o 08:56

Dlatego przy osobach fizycznych tak istotny jest właśnie adres zamieszkania 🙂

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: