Klauzule umowne

Szansa na normalność (klauzula mediacyjna)

Maciej Bednarek        18 listopada 2014        Komentarze (0)

Niedawno reprezentowałem pewnego Klienta przed sądem. Sprawa została skierowana do sądu po to, aby m.in. uregulować kontakty rodziców z dzieckiem. Po konsultacji z Klientem wspólnie doszliśmy do wniosku, że dobrym rozwiązaniem będzie próba zawarcia ugody w ramach mediacji. Dlatego już w piśmie procesowym zgłosiłem gotowość Klienta do ugodowego załatwienia sprawy i wniosłem o skierowanie sprawy […]

Umowa a przetwarzanie danych osobowych

Maciej Bednarek        07 września 2014        2 komentarze

Jeżeli to, co teraz napiszę, sprawi, że poczujesz się dotknięty, to znak, że masz przed sobą sporo pracy 😉 Odnoszę nieodparte wrażenie, że przedsiębiorcy generalnie (choć z czasem jest coraz lepiej) niewłaściwie podchodzą do kwestii ochrony danych osobowych. Robią to bowiem „po macoszemu”. Przeglądając regulaminy świadczenia usług, ogólne warunki sprzedaży, projekty umów oraz umowy już […]

Zapis na sąd polubowny – klauzula arbitrażowa. Czy warto? (cz. 2)

Maciej Bednarek        30 sierpnia 2014        Komentarze (0)

Praktyczny skutek umieszczenia w umowie zapisu na sąd polubowny jest taki, że w przypadku sporu strony powinny poddać rozstrzygnięcie sprawy pod arbitraż. Jeżeli jednak sprawa zostanie skierowana przez którąś ze stron do sądu powszechnego, to sąd ten będzie prowadził postępowanie, chyba że druga strona podniesie zarzut zapisu na sąd polubowny, wskazując, iż strony w umowie […]

Zapis na sąd polubowny – klauzula arbitrażowa. Czy warto? (cz. 1)

Maciej Bednarek        25 sierpnia 2014        Komentarze (0)

Niektóre spory są nieuniknione. Gdy nie potrafimy samodzielnie porozumieć się z kontrahentem, bardzo często pojawia się jedyne słuszne, jak nam się wydaje, rozwiązanie, polegające na skierowaniu sprawy do sądu. Niezmiennie jednak kojarzy się to ze stratą czasu i pieniędzy. Zawsze jest też przegrany i ktoś, kto w dalszym ciągu nie będzie zadowolony z uzyskanego rozstrzygnięcia. […]

Oświadczam, że otrzymałem i akceptuję… – słów kilka o fikcji w umowach

Maciej Bednarek        13 sierpnia 2014        Komentarze (0)

Papier wszystko przyjmie. Umowę możemy wzbogacić bardzo wieloma ciekawymi postanowieniami, zgodnie z naszą fantazją i potrzebami. Jest jednak pewna grupa postanowień, na akceptacji których szczególnie zależy jednej ze stron. Często zdarza się, że w podpisanej umowie znajdują się tego typu klauzule: Oświadczam, że otrzymałem, zapoznałem się i akceptuję treść Ogólnych Warunków Umowy, które stanowią integralną […]