Sierpień 2014

Zapis na sąd polubowny – klauzula arbitrażowa. Czy warto? (cz. 2)

Maciej Bednarek        30 sierpnia 2014        Komentarze (0)

Praktyczny skutek umieszczenia w umowie zapisu na sąd polubowny jest taki, że w przypadku sporu strony powinny poddać rozstrzygnięcie sprawy pod arbitraż. Jeżeli jednak sprawa zostanie skierowana przez którąś ze stron do sądu powszechnego, to sąd ten będzie prowadził postępowanie, chyba że druga strona podniesie zarzut zapisu na sąd polubowny, wskazując, iż strony w umowie […]

Zapis na sąd polubowny – klauzula arbitrażowa. Czy warto? (cz. 1)

Maciej Bednarek        25 sierpnia 2014        Komentarze (0)

Niektóre spory są nieuniknione. Gdy nie potrafimy samodzielnie porozumieć się z kontrahentem, bardzo często pojawia się jedyne słuszne, jak nam się wydaje, rozwiązanie, polegające na skierowaniu sprawy do sądu. Niezmiennie jednak kojarzy się to ze stratą czasu i pieniędzy. Zawsze jest też przegrany i ktoś, kto w dalszym ciągu nie będzie zadowolony z uzyskanego rozstrzygnięcia. […]

Oświadczam, że otrzymałem i akceptuję… – słów kilka o fikcji w umowach

Maciej Bednarek        13 sierpnia 2014        Komentarze (0)

Papier wszystko przyjmie. Umowę możemy wzbogacić bardzo wieloma ciekawymi postanowieniami, zgodnie z naszą fantazją i potrzebami. Jest jednak pewna grupa postanowień, na akceptacji których szczególnie zależy jednej ze stron. Często zdarza się, że w podpisanej umowie znajdują się tego typu klauzule: Oświadczam, że otrzymałem, zapoznałem się i akceptuję treść Ogólnych Warunków Umowy, które stanowią integralną […]

Regulamin trzeba czytać, czyli Liga Mistrzów kolejny raz nie dla Polaków

Maciej Bednarek        10 sierpnia 2014        Komentarze (0)

Już nie raz na blogu wspominałem o tym, jak ważne jest to, by świadomie zawierać umowę i by robić to wyłącznie po zapoznaniu się z jej treścią. Już nie raz wspominałem o tym, że nieznajomość prawa szkodzi i pisałem o tym, jak duże mogą być konsekwencje zbyt pochopnego podejścia do sprawy, rutyny, zwykłego błędu. Niedopatrzenie […]